Toiminta
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Forest-Linna Oy harjoittaa koneellista puunkorjuuta viidellä
hakkuu- ja viidellä ajokoneella Äänekoskella, Saarijärvellä ja Uuraisilla.

Asiakkaina ovat Metsäliitto ja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi.

Lisäksi työllistämme yhden osayrittäjän, jolla on käytössä hakkuukone ja ajokone.

Yritys työllistää yhteensä n. 20 metsäalan ammattilaista.

Yrityksellä on v.2000 tehty laatujärjestelmä. Laadukas työn jälki ja työntekijöiden viihtyvyys työssään ovat meille tärkeitä arvoja.

Suoritamme lavettikuljetuksia yhdellä luvanvaraisessa liikenteessä olevalla koneenkuljetuslavetilla.

Forest-Linna suorittaa moottoriohjausyksikön uudelleenohjelmointia. Tällä saadaan koneeseen optimaalinen suorituskyky, jonka ansioista polttoaineenkulutus laskee ja työskentely helpottuu.

Olemme Suomen Yrittäjien ja Suomen Koneyrittäjä liiton jäseniä ja näin ollen sitoutuneet Suomen metsien sertifiointiin.